Röstlängd

Om du klickar på Röstlängd under Register visas följande sida:

skriv ut röstlängd i BoStyret

Röstlängden byggs upp automatiskt av information från aktiva överlåtelser.

Här kan du välja att antingen skriva ut sidan eller exportera den till Excel för att bearbeta den vidare. Excel delar upp röstlängden i en flik per port.