Kalender och aktiviteter

Kalendern, som du når via menyvalet Kalender visar vad som är på gång i föreningen:

Kalender och aktiviteter i BoStyret

Förutom Aktiviteter, se nedan, visas Andrahandsupplåtelser, Ärenden, Avtal och P-platskontrakt som är på väg att löpa ut samt Överlåtelser (in- och utflyttning) som är på gång.

Om du håller musen över en händelse får du fram mer information:

Kalender och aktiviteter i BoStyret

Om du klickar på en händelse kommer du till den, t.ex till ett ärende.

Du kan bläddra månadsvis via länkarna överst i kalendern samt välja att byta till en årsöversikt:

Kalender och aktiviteter i BoStyret

Aktiviteter

En aktivitet är en händelse som antingen sker en gång eller som upprepas. Exempel kan vara Höststädning (en gång) och Rondering (upprepas). För att skapa en aktivitet håller du musen över en dag (en rad i kalendern) så visas ett plus-tecken längst till höger:

Kalender och aktiviteter i BoStyret

Om du klickar på plustecknet visas följande formulär:

Kalender och aktiviteter i BoStyret

Ange en titel och beskrivning (frivilligt). Om du vill att aktiviteten ska upprepas väljer du ett intervall:

Kalender och aktiviteter i BoStyret

Ange sedan ett slutdatum. Aktiviteten upprepas i kalendern till och med slutdatumet. Klicka på Spara.