Din meny – inställningar och användarprofil

Överst till höger finns en länk med ditt namn. Om du klickar på den får du upp en meny som liknar den nedan. Här kan du göra ändringar i användarprofiler (beroende på din behörighet), byta lösenord samt logga ut.

din meny i BoStyret

Profil & Lösenord

Under din meny finns valet Profil & lösenord. Där kan du ändra ditt lösenord samt fylla i dina kontaktuppgifter:

din meny i BoStyret

Inställningar

Om du har den högsta behörighetsnivån finns menyvalet Inställningar under din meny. Här kan du bjuda in andra användare, ställa in deras behörighetsnivå samt aktivera eller avaktivera användare. Du kan även ändra övriga inställningar för föreningen.

din meny i BoStyret

Användarkonton

din meny i BoStyret

Du kan klicka på knapparna i Aktiverad-kolumnen för att snabbt aktivera eller avaktivera en användare.
Den nedre listan visar inbjudningar som är skickade men där användaren inte registrerat sig än (se avsnittet Användar-registrering i början av manualen).