Andrahandsupplåtelser

Om du klickar på Andrahand under menyvalet Register visas en lista över registrerade andrahandsupplåtelser, se nedan.

andrahandsupplåtelser BoStyret

Som du ser ovan varnar systemet för andrahandsavtal som passerat slutdatum utan åtgärd (rödmarkering i Till-kolumnen).

 

Ny andrahandsupplåtelse

Om du klickar på knappen Ny andrahandsupplåtelse ovanför listan visas formuläret nedan.

andrahandsupplåtelser BoStyret

Börja med att koppla andrahandsupplåtelsen till rätt lägenhet och fyll sedan i från- och till datum samt ange de kontaktuppgifter du har till den som ska bo i lägenheten under perioden. Som du ser ovan kan man ange att bostadsrättsinnehavaren har flyttat tillbaka (under Återflyttat). Det är här man avslutar en upplåtelse så den slutar varna i listan och på startsidan.