Avtal

Genom att registrera föreningens avtal blir du påmind när ett avtal ska omförhandlas eller sägas upp.

Du börjar med att registrera en leverantör, se avsnittet om leverantörer. Sen klickar du på Avtal under Register. Då visas avtals-listan:

avtal i BoStyret

Du kan filtrera på pågående eller avslutade eller både och. Symbolerna i kolumnen längst till höger visar om ett avtal är pågående eller avslutat. Dessutom visas en klocka för de avtal där det finns ett påminnelsedatum registrerat.

Du skapar ett nytt avtal genom att klicka på Nytt avtal:

avtal i BoStyret

Välj Avtalskategori och Avtalspart (Leverantör) samt fyll i Gilltigt från. Till, Uppsägningsdatum, Påminnelse, Ombud, Kostnad per månad och Totalkostnad är frivilliga fält. Påminnelse-datum anger när du vill bli påmind. E-post skickas till de användare som prenumererar. Detta ställs in under menyvalet Inställningar i din meny (ditt namn överst till höger) och sedan E-postprenumerationer:

avtal i BoStyret