E-postutskick

E-postutskick hittar du i menyn under ”Funktioner” klicka sedan på ”E-postutskick”.

Kommunicera med föreningens medlemmar och boende via e-postutskick. För att kunna skicka mail till en boende krävs att du lagt in dennes e-postadress när du registrerade överlåtelsen.

När du skapar ett utskick väljer du vilka mottagare du vill skicka till, därefter fyller du i ämne, avsändare och din text. Om du vill kan du även bifoga en fil.

Ett e-postmeddelande per mottagare skickas, det innebär att ingen ser de andra mottagarnas e-postadresser.

I exemplet nedan skickar vi ett utskick till alla boende i föreningen.

E-postutskick i BoStyret

Förklaring av fält

Mottagare

Avser de som ska få e-postutskicket / nyhetsbrevet.

Medlemmar / Hyresgäster: Välj detta om du vill skicka till alla hyresgäster eller medlemmar. Du kan se vilka som kommer få utskicket genom att klicka på ”Visa” vid valet för ”medlemmar med e-postadress” respektive ”Hyresgäster med e-postadress”.

Enskild port / trapphus / gatuadress: Här kan du skicka till alla boende i en specifik port.

Övriga mottagare: Här kan du ange övriga e-postadresser i en textruta, ange en e-postadress per rad.

Meddelande

Ämne: Rubriken eller ämnesraden på ditt meddelande.

Avsändare: Ange den adress som mottagaren ska kunna svara till med eventuella frågor.

Meddelande: Här skriver du texten du vill skicka.

Bilaga: Välj om du vill bifoga en fil. Tillexempel stämmoprotokoll eller årsredovisning.

Spara och förhandsgranska

När som helst kan du spara och förhandsgranska ditt e-postutskick, då sparas en kopia som du kan komma tillbaka till och arbeta vidare med vid senare tillfälle om du önskar.

Skicka!

När du är klar med texten klickar du på ”Spara och förhandsgranska”. Där ser du hur e-postutskicket kommer se ut, är du nöjd klickar du ”Skicka” för att genomföra utskicket.

Uppdatera kontaktuppgifter med e-postadress

Om ni inte redan har gjort det är det bra att se till att ni samlar in e-postadresser till alla boende. En bra rutin är att alltid begära det vid godkännande av överlåtelser.