Nyckelhantering

Registrera föreningens alla nycklar i BoStyret. Styrelsen är ansvarig föratt hålla ordning på vilka personer som har tillgång till fastighetens olika nycklar och vilka lås de öppnar.

Nyckel-listan

I Menyn väljer du alternativet Register och sedan Nycklar, så visas Nyckel-listan:

Nyckelhantering i BoStyret

Nyckelserier

Börja med att registrera en serie, genom att klicka på Ny nyckelserie. Fyll i seriens namn och en tydlig beskrivning som berättar vilka typer av lås nycklarna tillhör.

Nyckelhantering i BoStyret

Nycklar och nyckelkvittenser

Du skapar en nyckel genom att klicka på Ny nyckel i Nyckel-listan. Fyll i nyckelns namn och nummer (det som är stansat i nyckeln.) Välj Nyckelserie och skriv gärna in en beskrivning (frivilligt).

Nyckelhantering i BoStyret

Nyckelkvittenser

När styrelsen lämnar ut en av förenings nycklar ska den kvitteras av den som hämtar ut nyckeln. Det hanterar du genom att leta upp nyckeln i nyckellistan och sedan klicka på fliken Kvittenser.

Nyckelhantering i BoStyret

Klicka sedan på Ny kvittens.

Nyckelhantering i BoStyret

Välj sedan Typ av tilldelning:

Nyckelhantering i BoStyret

.. och leta sedan upp den person som ska hämta ut nyckeln. I detta fall har vi valt en leverantör:

Nyckelhantering i BoStyret

Så här kan det se ut på Kvittenser-fliken för en Nyckel som just nu är utlånad och dessutom varit det tidigare:

Nyckelhantering i BoStyret