Registermenyn

Registermenyn i BoStyret

 

 

Under menyvalet Register kan du välja att gå till Kontakter, Lägenheter, Överlåtelser, Förråd, Andrahandsupplåtelser, P-platser, Leverantörer, Avtal, Nycklar, Röstlängd samt till Import/Exportfunktioner.

Läs mer om varje del under respektive avsnitt i menyn till höger.