Förråd

Om du klickar på Förråd under menyvalet Register visas en lista över registrerade förråd, se nedan. Listan kan sorteras genom ett klick överst i önskad kolumn.

registrera förråd i BoStyret

 

Skapa förråd

Om du klickar på Nytt förråd ovanför förrådslistan visas formuläret för Förråd, se nedan.

lägga till nytt förråd i BoStyret

I fältet Innehavare väljer du den lägenhet förrådet tillhör. Därmed kommer förrådet listas i lägenhetens Förråd-box.