Lägenheter och överlåtelser

Kärnan i BoStyret är lägenhetsregistret. Till en lägenhet kan man koppla överlåtelser, kontaktpersoner, ärenden, förråd, filer och andrahandsupplåtelser. Du kan välja att registrera lägenheter en och en manuellt eller att anlita BRFgruppen för att importera hela ert lägenhetsregister. Om er förening har många lägenheter finns det mycket tid att tjäna på en import, förutsatt att informationen finns digitalt. Kontakta BRFgruppen på kundtjanst@bostyret.se om du vill ha mer information om det.

Lägenhetslistan

I lägenhetslistan som du når via ett klick på Lägenheter (under menyvalet Lägenheter) får du en översikt av lägenheterna som ingår i föreningen. Listsidor i BoStyret är sorterbara genom ett klick överst i önskad kolumn.

lägenhetslistan i BoStyret

Om du klickar på en länk i listan öppnas Lägenheten.

Skapa en lägenhet

Om du klickar på knappen Ny lägenhet ovanför listan visas lägenhetsformuläret, se nedan.

lägg till ny lägenhet i BoStyret

Här anger du lägenhetens grundinformation som lägenhetsnummer, storlek, port, våning etcetera. Det finns två fält för lägenhetsnummer. Det beror på att Skatteverket införde krav på att samtliga lägenheter i landet ska ha ett officiellt nummer som följer en viss standard och används bland annat som adressinformation. Många föreningar har valt att behålla sin gamla numrering och har istället tagit fram en tabell som översätter mellan de gamla och de nya numren. Ni kan välja att använda båda numreringarna i systemet eller endast den ena. Fältet Lägenhetsnummer är obligatoriskt så om ni endast använder skatteverkets nummer bör det stå i det fältet och inte i SKV.nummer-fältet.

När lägenheten är sparad visas flera boxar:

lägenheter och överlåtelser i BoStyret

Boxen ”Överlåtelser” visar de överlåtelser som finns registrerade på lägenheten. Den senaste ligger överst. Det finns ingen anledning att radera en överlåtelse när en ny kommer till. Det är bättre att spara alla överlåtelser så får man en bra historik.

Boxen ”Förråd” visar de eventuella förråd som är kopplade till lägenheten. Läs mer om förråd längre ner.

Boxen ”Ärenden relaterade till denna lägenhet” visar de eventuella ärenden som kopplats till lägenheten.

Boxen ”Andrahand” visar andrahandskontrakt som kopplats till lägenheten.

Boxen ”Lägenhetsfiler” visar filer som kopplats till lägenheten. Läs mer om filer här

Skapa överlåtelse

Om du inne i en Lägenhet klickar på knappen Ny överlåtelse visas formuläret Överlåtelse:

överlåtelser i BoStyret

Här anger du information om bostadrättsinnehavarna och överlåtelseinformation (datum och belopp m.m.).

Om flera personer delar på bostadsrätten klickar du på Lägg till person. Ange vilken andel varje person innehar.

Ange gärna andel i procent (100 om lägenheten ägs av en person) eller som en del (t.ex. 1/3 om personen äger en tredjedel).

Personernas kontaktinformation bygger upp listan med Kontakter som beskrivs längre fram.

Överlåtelselistan

Om du klickar på Överlåtelser under menyvalet Register visas alla registrerade överlåtelser, se nedan. Listan kan sorteras genom ett klick överst i önskad kolumn.

överlåtelser i BoStyret

Ovanför överlåtelselistan visas statistik över kvadratmeterpris för de 50 senaste genomförda överlåtelserna.