Leverantörer

Om du klickar på Leverantörer under menyvalet Register visas föreningens leverantörer och dess kontaktpersoner:

registrera leverantörer i BoStyret

 

Skapa ny Leverantör

Om du klickar på Skapa ny leverantör visas formuläret för Leverantör:

leverantörer i BoStyret

Fyll i företagets namn och adressuppgifter. Ange även gärna kontaktuppgifter för minst en kontaktperson och klicka på Spara.

När du klickat på spara kan du lägga till flera kontaktpersoner genom att klicka på Lägg till kontakt, se nedan.

lägg till kontaktpersoner i BoStyret

Leverantörernas kontaktpersoner visas även i Kontaktlistan, som externa kontakter.