Blogg

Motioner inför stämma i bostadsrättsförening

Motioner inför stämma i bostadsrättsförening

En motion är ett förslag om förändring från en eller flera medlemmar, eller från styrelsen. Förslagen röstar man sedan om på årsmötet. Ibland kan det vara svårt att avgöra om det som lämnas in till styrelsen är en motion eller inte. Ibland kommer klagomål eller...

läs mer
Så lyckas ni med er föreningsstämma

Så lyckas ni med er föreningsstämma

Vad tar man upp på en stämma? I föreningens stadgar anges vilka punkter som ska finnas på dagordningen. Styrelsen ska redovisa det arbete som genomförts under året. Det fattas bland annat beslut om att fastställa resultat- och balansräkning, hur resultatet ska...

läs mer
Valberedningens arbete i bostadsrättsföreningen

Valberedningens arbete i bostadsrättsföreningen

Har valberedningen i er förening koll på arbetsuppgifterna och vad som gäller? Alla föreningar borde ha en lathund eller riktlinjer för valberedningen. I denna artikel går vi in lite mer på djupet på valberedningens funktion i bostadsrättsföreningen och vi ger tips på...

läs mer
Hantera felanmälningar i er bostadsrättsförening

Hantera felanmälningar i er bostadsrättsförening

Hur hanterar ni felanmälningar idag? Har ni ett telefonnummer medlemmarna ringer till eller en mailadress? Samlar ni alla felanmälningar på ett ställe? Risken med att inte ha ett bra system för felanmälan är att historiken inte är samlad och att ärenden kan hamna...

läs mer
Nyckelkvittens i brf är styrelsens ansvar

Nyckelkvittens i brf är styrelsens ansvar

Att hålla reda på nycklar och vem som har tillträde till vilka lås kan vara ett gissel. Det är styrelsen som är ansvarig att hålla reda på vem som har vilka nycklar och tillträde till vad. Det kan till exempel vara en leverantör som behöver komma in i ett gemensamt...

läs mer
Undvik bränder i jul

Undvik bränder i jul

Mörkret och kylan i december gör att vi spenderar mer tid inomhus och tänder mer ljus. Statistiken visar att det är 40 procent ökad brandrisk i december. Levande ljus anses vara orsaken till var fjärde brand i svenska hem och är den vanligaste brandorsaken. På andra...

läs mer
Föreningens förberedelse inför vintern

Föreningens förberedelse inför vintern

I tidigare inlägg har vi skrivit om styrelsens ansvar vid snöröjning. Nu står vi åter inför kallare årstid och vädret går inte att göra så mycket åt, däremot går det att vara förberedd så att riskerna för ras och olyckshändelser minimeras när snön är ett faktum....

läs mer
Snöröjning av tak är styrelsens ansvar – var förberedd

Snöröjning av tak är styrelsens ansvar – var förberedd

Ett snötäcke över takåsarna är vackert att se på, men när snön riskerar att trilla ner från höga höjder på förbipasserande kan det vara förenat med livsfara. Många fastigheter i stan har tak som vätter mot trottoarer och innergårdar där det vistas människor. En fara...

läs mer
Föreningens checklista för andrahandsuthyrning

Föreningens checklista för andrahandsuthyrning

Som ägare av en bostadsrätt får man inte hyra ut sin lägenhet i andrahand hur som helst utan det krävs ett godkännande från föreningen. Det spelar ingen roll om det gäller utlåning eller uthyrning av lägenheten så i lagen anges "andrahandsupplåtelse" i stället för...

läs mer

Kategorier

Arkiv