Filer

Här bygger du upp föreningens bibliotek av viktiga dokument genom att skapa mappar och undermappar. Filer kan kopplas till lägenheter, ärenden eller en andrahandsupplåtelse. Du hittar filerna i menyvalet Filer.

I exemplet nedan visas en lista av filer och undermappar i mappen Radonmätningar:

filer i BoStyret

Skapa mapp

För att skapa en mapp (i den mapp du står i) klickar du på Skapa ny mapp. Följande dialog visas:

skapa mapp i BoStyret

Skriv in mappens namn och och klicka på Skapa mapp. Mappen skapas och du landar i mappen.

Ladda upp fil

Om du klickar på knappen Ladda upp fil(er) öppnas din dators fil-dialog, där du kan markera en eller flera filer som ska laddas upp. Här är ett exempel hur det ser ut i en Mac-dator:

ladda upp fil till BoStyret

När du valt fil och klickat på Öppna (eller motsvarande) landar du i mappen igen.

Filinformation

Om du klickar på en fil i fil-listan visas följande formulär:

filinformation i BoStyret

Här kan du ladda ner filen, fylla på med en beskrivning samt skapa kommentarer. Du kan även koppla filen till Lägenheter, Andrahandsupplåtelser samt Ärenden.