Steg-för-steg-guide – Kom igång med BoStyret!

BoStyret

Kom igång på bästa sätt med BoStyret. Följ checklistan här så är ni igång på nolltid.

1. Bjud in dina styrelsekollegor att använda BoStyret

Det är enklare att utvärdera BoStyret om alla får vara med. Adress: https://app.bostyret.se.

2. BoStyret på nästa styrelsemöte

Ta upp BoStyret som en punkt på dagordningen. Här är ett förslag till arbetsfördelning:

– Utse en ansvarig för att mata in lägenheter och överlåtelser i lägenhetsdatabasen. BRFgruppen kan hjälpa till med import. Läs mer i Manualen: www.bostyret.se/manual/lagenheter-och-overlatelser.

– Mötessekreteraren skapar ett ärende för varje beslut som tas på mötet som behöver följas upp. Tilldela den ledamot som är ansvarig. Sätt ‘Senast klar’-datum till nästa möte. Tips! Skapa ett ärende för ‘Mata in lägenhetsregister’ och tilldela ansvarig ledamot.

– Ladda upp mötesprotokoll och bilagor i BoStyret. Koppla dokumentet till ärenden och lägenheter som nämns i protokollet. Därmed får ni en bra historik som ni och kommande styrelser kan dra nytta av.

3. Läs manualen

Dra nytta av all funktionalitet. BoStyret är designat och byggt så att användaren lätt ska förstå hur det fungerar. Vi rekommenderar ändå att ni tittar i manualen för att få en överblick över alla funktioner – då riskerar ni inte att missa någonting. Manualen finns här: www.bostyret.se/manual

4. Hjälp och Support

Kundtjänst finns redo att hjälpa er om ni behöver det. Ni når oss via e-post: kundtjanst@bostyret.se.