Aktuellt

Motioner inför stämma i bostadsrättsförening

En motion är ett förslag om förändring från en eller flera medlemmar, eller från styrelsen. Förslagen röstar man sedan om på årsmötet. Ibland kan det vara svårt att avgöra om det som lämnas in till styrelsen är en motion eller inte. Ibland kommer klagomål eller...

Så lyckas ni med er föreningsstämma

Vad tar man upp på en stämma? I föreningens stadgar anges vilka punkter som ska finnas på dagordningen. Styrelsen ska redovisa det arbete som genomförts under året. Det fattas bland annat beslut om att fastställa resultat- och balansräkning, hur resultatet ska...

Valberedningens arbete i bostadsrättsföreningen

Har valberedningen i er förening koll på arbetsuppgifterna och vad som gäller? Alla föreningar borde ha en lathund eller riktlinjer för valberedningen. I denna artikel går vi in lite mer på djupet på valberedningens funktion i bostadsrättsföreningen och vi ger tips på...

Hantera felanmälningar i er bostadsrättsförening

Hur hanterar ni felanmälningar idag? Har ni ett telefonnummer medlemmarna ringer till eller en mailadress? Samlar ni alla felanmälningar på ett ställe? Risken med att inte ha ett bra system för felanmälan är att historiken inte är samlad och att ärenden kan hamna...

Nyckelkvittens i brf är styrelsens ansvar

Att hålla reda på nycklar och vem som har tillträde till vilka lås kan vara ett gissel. Det är styrelsen som är ansvarig att hålla reda på vem som har vilka nycklar och tillträde till vad. Det kan till exempel vara en leverantör som behöver komma in i ett gemensamt...

Undvik bränder i jul

Mörkret och kylan i december gör att vi spenderar mer tid inomhus och tänder mer ljus. Statistiken visar att det är 40 procent ökad brandrisk i december. Levande ljus anses vara orsaken till var fjärde brand i svenska hem och är den vanligaste brandorsaken. På andra...