Snöröjning är föreningens ansvarEtt snötäcke över takåsarna är vackert att se på, men när snön riskerar att trilla ner från höga höjder på förbipasserande kan det vara förenat med livsfara.

Många fastigheter i stan har tak som vätter mot trottoarer och innergårdar där det vistas människor. En fara är att det under vintertid faller ner snö och is från taket och riskerar att skada t.ex förbipasserande eller bilar.

Ofta kan snön överraska oss och då är det bra att redan i förväg vara förberedd, dels med förebyggande åtgärder och dels vad man kan göra när snön har lagt sig på taken.

Föreningen är ansvarig för snöröjning

Som styrelseledamot representerar du föreningen som är fastighetsägare, och det är fastighetsägaren som är ansvarig att se till att snö och is som riskerar att falla ner från tak och stuprännor tas bort så snart det är möjligt.

Varna vid risk för snöras

Fastighetsägaren har också ansvar för att informera om att det finns en rasrisk. OBS! bara för att du informerar om rasrisk betyder det inte att du slipper åtgärda problemet.

istapparMinska risk för isbildning och snöras

Snö och isras från höjd kan vara är extremt skadligt. Som fastighetsägare finns det flera sätt att minska risken för snöras, tillexempel snörasskydd och värmekabel i stup / hängrännor som minskar risken för att is bildas. Otätheter i takisoleringen kan göra att takets yttersida är varmare än yttertemperaturen, vilket ökar risken för isbildning. Det bör vara någonting man ser över i fastighetens takbesiktning.

Sätt upp snörasskydd

Beroende på takets lutning och vilken geografisk snözon fastigheten är i finns olika riktlinjer. Här räknar man på snöns vikt och takets vinkel. Flera nivåer av snörasskydd kan vara nödvändigt. Ta kontakt med en installatör så ska de kunna hjälpa till.

Sandning och skottning

Fastighetsägaren har ansvar för sandning och snöröjning av området kring fastigheten som trottoar och gångbana. Regler skiljer sig mellan kommuner så besök din kommuns hemsida för mer information om vad som gäller.

Teckna avtal med takskottningsföretag

Tänk igenom vilken avtalstyp ni behöver. Det finns många bra och ärliga takskottningsföretag, men har man otur kan man råka ut för ett oseriöst företag. Därför bör man ta med det i beräkningen när man väljer.

Ett snö- och isröjningsavtal ska innehålla följande:

  • besiktning och klassificering
  • ansvar för bevakning
  • is- och snöröjning
  • avspärrning
  • jourtelefon
  • bortforsling av snö
  • nyckelhantering
  • ansvar

Två olika varianter av avtal är vanligt:

Avropsavtal

Innebär att fastighetsägaren meddelar företaget om att det behöver snöröjas. Normalt avtalas då om en inställelsetid för påbörjat arbete, men även när varningsskyltning skall utföras.

Bevakningsavtal

Här lämnar fastighetsägaren över bevakningsansvaret till snöröjarfirman. Långt ifrån alla är oseriösa, men har man otur kan det bli dyrt eftersom firman bestämmer själv när det behöver skottas. Snöar det hela tiden, ja då kan det kosta stora belopp.

Mer läsning hos fastighetsägarna:
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/for-medlemmar/formansavtal5/snoskottning

Håll koll på föreningens avtal

BoStyret har en funktion som håller ordning på föreningens avtal. Det hjälper er att hålla koll på vilka avtal som förnyas automatiskt eller när avtal löper ut. Ni kan också ladda upp avtalsdokumenten och registrera allt som är viktigt runt avtalet. Läs mer om hantering av avtal i BoStyret här.