Som ägare av en bostadsrätt får man inte hyra ut sin lägenhet i andrahand hur som helst utan det krävs ett godkännande från föreningen. Det spelar ingen roll om det gäller utlåning eller uthyrning av lägenheten så i lagen anges ”andrahandsupplåtelse” i stället för ”andrahandsuthyrning”. Ska man däremot bo kvar själv och ha inneboende krävs inget godkännande. Tidigare krävdes att bostadsinnehavaren hade ”beaktansvärda skäl” för att hyra ut i andrahand. Från 2014 ändrades reglerna och det blev då lite generösare med giltiga skäl.

Giltiga skäl för andrahandsuthyrning av bostadsrätt:

 • Provsamboende
 • Arbete, studier, värnplikt, vård av anhörig på annan ort (som inte är inom pendlingsavstånd; som huvudregel mer än cirka 8-10 mil bort eller en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg).
 • Sjukdom
 • Uthyrning till närstående
 • Svårt att få bostaden såld på grund av marknadsläget
 • Bostadsrättshavaren tänker bosätta sig där efter pensionering
 • Övriga skäl: En bostadsrättsförening kan tillåta uthyrning av andra skäl än ovan nämnda

Ansökan om uthyrning i andrahand

En ansökan om att hyra ut i andra hand ska göras till föreningen. Ansökan ska vara skriftlig och ange skäl för uthyrningen, under vilken tid bostaden ska hyras ut och vem som ska hyra den. Om hyresgäst inte är klart kan bostadsrättshavaren komplettera ansökan med namn senare, men får då avvakta definitivt beslut.

Om föreningen nekar ansökan kan bostadsrättshavaren kan få sitt ärende prövat i Hyresnämnden och få rätt. Då är det Hyresnämndens beslut som gäller. Det finns ingen lag som reglerar tidsgränser för andrahandsuthyrning, däremot har styrelsen rätt att tidsbegränsa tillståndet. Föreningen har också rätt att ta ut en avgift vid andrahandsuthyrning, men då måste det vara inskrivet i stadgarna. Avgiften kan som mest vara 10 procent av prisbasbeloppet.

Förhindra otillåten andrahandsuthyrning

För att undvika otillåten andrahandsuthyrning är det viktigt att föreningen har bra rutiner och koll på vad som sker i fastigheten. För att underlätta för styrelsen har Fastighetsägarna tagit fram en checklista som innehåller bra saker att tänka på samt råd och stöd vid misstänkt otillåten andrahandsuthyrning. Den riktar sig främst till hyresrättsföreningar men går även att applicera för bostadsrättsföreningar.

checklista förhindra otillåten andrahandsuthyrning

Sammanfattning av checklista från Fastighetsägarna

 • Förebygg och informera om gällande regelverk
  Informera medlemmarna tydligt och regelbundet om vad som gäller vid andrahandsuthyrning. Dela ut lappar i brevlådor och sätt upp info i trappuppgångar för att nå eventuella andrahandshyresgäster.
 • Begär intyg och lämna skriftligt godkännande
  Begär in intyg som styrker skälen till andrahandsuthyrningen. En rekommendation är att inte godkänna uthyrning i mer än 12 månader i taget. Följ upp icke godkända andrahandsuthyrningar för att försäkra er om att inte bostaden hyrs ut otillåtet. Följ även upp godkända uthyrningar i god tid innan godkännandet löper ut.
 • Vid misstanke om otillåten andrahandsuthyrning – inhämta information
  Samla in så mycket information och bevis som möjligt innan ni agerar. Kontrollera vilka namn som står på brevlådor och dörrar och stäm av med er medlemsförteckning. Håll koll på sajter för andrahandsuthyrning.
 • Vid misstanke om otillåten andrahandsuthyrning – agera
  Om föreningen får kännedom om en otillåten andrahandsuthyrning måste man först uppmana bostadsrättsinnehavaren till att avbryta uthyrningen. Om bostadsrättsinnehavaren inte följer uppmaningarna kan den otillåtna uthyrningen leda till att nyttjanderätten är förverkad och föreningen är berättigad att säga upp bostadsrättshavaren.

Ladda ner hela checklistan här