Att hålla reda på nycklar och vem som har tillträde till vilka lås kan vara ett gissel. Det är styrelsen som är ansvarig att hålla reda på vem som har vilka nycklar och tillträde till vad. Det kan till exempel vara en leverantör som behöver komma in i ett gemensamt utrymme eller en medlem som kvitterar ut en nyckel till tvättstugan. För att få tillgång till en nyckel behöver man skriva på en nyckelkvittens som styrelsen håller ordning på.

Olika system för nyckelkvittens

Vanligt är att många föreningar har nyckelkvittens i form av pappersblanketter som sorteras in i pärmar. Andra använder Excel för att ha en överblick över alla nycklar.

nyckelkvittens brf

Nyckelhantering i BoStyret

BoStyret har en enkel funktion för nyckelhanteringen i föreningen. Registrera och skapa nyckelserier över alla olika nycklar som tillhör fastigheten. Registrera nyckelkvittenser när någon hämtar ut en nyckel och välj om det är till exempel en leverantör eller medlem tar nyckeln. Systemet håller reda på vem som delade ut nyckeln, vem som har nyckeln med kontaktuppgifter samt när den eventuellt återlämnades. Systemet gör att ni har överblick över alla nycklar.

Se BoStyrets manual för att få en inblick i funktionerna: Nyckelhantering