I tidigare inlägg har vi skrivit om styrelsens ansvar vid snöröjning. Nu står vi åter inför kallare årstid och vädret går inte att göra så mycket åt, däremot går det att vara förberedd så att riskerna för ras och olyckshändelser minimeras när snön är ett faktum.

föreningens förberedelse inför vintern

Checklista; förberedelse inför vintern

Takets skick

Isbildning beror ofta på värmeläckage från fastigheten. Den varma luften som tar sig ut genom dåligt isolerade tak och smälter snön närmast taket. En tilläggsisolering sparar både energi och hjälper till att minska isbildningen. Se även till att taket är i gott skick så att inte smältvatten kan läcka in och orsaka fuktskador.

Snörasskydd

Snörasskydd hindrar att snön faller okontrollerat när den väl släpper. Se till att dessa är hela och säkert fästa och att fästanordningar, takstegar och annan säkerhetsutrustning är i gott skick.

Takrännor och stuprör

Takrännorna och stuprören behöver vara hela och ordentligt fästa och rensade från skräp som kan hindra smältvattnets avrinning och därmed orsaka istappar.

Varningsskyltar och avspärrning.

Varningsskyltar och avspärrningsmaterial behövs för att spärra av trottoaren vid fara för snöras eller nedfallande istappar.

Avtal med entreprenör

Vid behov ska snöskottare snabbt kunna vara på plats och ta bort snö och avlägsna istappar. Läs mer om avtalstyperna avropsavtal och bevakningsavtal här.

Värmekablar

Installeras i häng- och stuprännor för att förhindra att smältvattnet fryser på sin väg ned till marken. Kan med fördel användas tillsammans med rasskydd för bättre effekt. Det är även föreningens ansvar att ta  bort eller sanda blankis som kan bildas där stuprännorna mynnar ut på trottoaren.

(Källa: fastighetsagarna.se och styrelseguiden.se)