undvik bränder i jul

Mörkret och kylan i december gör att vi spenderar mer tid inomhus och tänder mer ljus. Statistiken visar att det är 40 procent ökad brandrisk i december. Levande ljus anses vara orsaken till var fjärde brand i svenska hem och är den vanligaste brandorsaken. På andra plats kommer spisen och ugnen och på tredje plats elfel.

Släck ljusen

Ta för vana att den som tänder ljusen även är ansvarig för att släcka dem. Lämna aldrig levande ljus obevakade. Tänd bara ljus som står stadigt i obrännbara ljusstakar och ta bort alla brandfarliga dekorationer. Värmeljus som står för nära varandra eller en annan värmekälla som t.ex. tv:n kan orsaka överhettning vilket kan leda till kraftig brandutveckling. Att inte lämna barn med levande ljus känns oftast självklart men tänk på att även tomtebloss och liknande kan orsaka bränder. Ett tips är att sätta upp en lapp på insidan av ytterdörren om att släcka alla levande ljus innan du går hemifrån.

Stäng av spisen

Julens matlagning står för en stor brandrisk. Stäng av spisplattan om det ringer på dörren eller barnen ropar på dig och du måste gå ifrån köket. Lämna inte plattan på utan uppsikt, det finns risk för torrkokning som kan orsaka brand.

Kolla ljusslingor och annan belysning

Se över sladdar och kontakter till elektriska adventsljusstakar och stjärnor. Utstickande koppartrådar kan orsaka kortslutning. Tänk på att all belysning utomhus ska vara avsedd för just utomhusbruk. Ersätt gärna gamla ljusslingor med moderna LED-varianter, de är både energisnåla och avger mindre värme än äldre ljusslingor. Släck dem med en strömbrytare eller genom att ta ur stickkontakten ur vägguttaget.

Utrusta ditt hem med brandvarnare, brandsläckare och brandfilt

Även om man är försiktig kan tyvärr olyckan ändå var framme ibland. En brand i ett hem kan gå snabbt från antändning till rejäl brand. Då kan en fungerande brandvarnare vara en billig livförsäkring. Se till att ha minst en brandvarnare på varje våningsplan i hemmet. Viktigast är att placera en i eller intill ditt sovrum, så att du varnas om det börjar brinna på natten. Kontrollera att den fungerar genom att trycka på testknappen. Om brandvarnaren inte ger ifrån en varningssignal är det läge att byta batterier.

Pulversläckare är den bästa släckaren i ett privathushåll eftersom den fungerar på många sorts bränder, har hög släckeffektivitet, är lätt att använda och relativt underhållsfri. Har du en stor bostad med flera våningsplan kan det vara bra att ha flera släckare. Placera dem väl synligt i anslutning till entréer och andra utgångar.

En brandfilt räcker inte som ensam brandsläckare, men är ett bra komplement till en handbrandsläckare. Använd den för att dämpa en brand eller släcka en mindre brand i kläder eller möbler.

 

Vi på Bostyret vill också passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!