Blogg

Undvik bränder i jul

Undvik bränder i jul

Mörkret och kylan i december gör att vi spenderar mer tid inomhus och tänder mer ljus. Statistiken visar att det är 40 procent ökad brandrisk i december. Levande ljus anses vara orsaken till var fjärde brand i svenska hem och är den vanligaste brandorsaken. På andra...

läs mer
Nyhetsbrev till medlemmarna

Nyhetsbrev till medlemmarna

En god kommunikation är A och O i en förening och det är viktigt att ha olika kanaler för att få ut information. Nyhetsbrev är ett enkelt sätt att regelbundet skicka information till medlemmarna i bostadsrättsföreningen. I BoStyret finns en ny funktion där styrelsen...

läs mer
Föreningens förberedelse inför vintern

Föreningens förberedelse inför vintern

I tidigare inlägg har vi skrivit om styrelsens ansvar vid snöröjning. Nu står vi åter inför kallare årstid och vädret går inte att göra så mycket åt, däremot går det att vara förberedd så att riskerna för ras och olyckshändelser minimeras när snön är ett faktum....

läs mer
Föreningens checklista för andrahandsuthyrning

Föreningens checklista för andrahandsuthyrning

Som ägare av en bostadsrätt får man inte hyra ut sin lägenhet i andrahand hur som helst utan det krävs ett godkännande från föreningen. Det spelar ingen roll om det gäller utlåning eller uthyrning av lägenheten så i lagen anges "andrahandsupplåtelse" i stället för...

läs mer
Nyckelkvittens i brf är styrelsens ansvar

Nyckelkvittens i brf är styrelsens ansvar

Att hålla reda på nycklar och vem som har tillträde till vilka lås kan vara ett gissel. Det är styrelsen som är ansvarig att hålla reda på vem som har vilka nycklar och tillträde till vad. Det kan till exempel vara en leverantör som behöver komma in i ett gemensamt...

läs mer
Skötsel av grönytor och föreningens gemensamma utrymmen

Skötsel av grönytor och föreningens gemensamma utrymmen

Tidigare har vi skrivit om städdagar och hur man kan skapa bättre sammanhållning i föreningen och tips på vad man kan göra för att fler ska delta. Den löpande skötseln av grönytor och gemensamma utrymmen är minst lika viktig som de årliga gemensamma städdagarna. När...

läs mer
Utbildning av nya styrelseledamöter

Utbildning av nya styrelseledamöter

Årsmötet är avklarat, styrelsen för kommande år är vald och det är dags att börja styrelsearbetet. Men hur ska man göra för att komma igång så bra som möjligt och vem gör vad? Ha koll på stadgarna För att arbetet ska ske så smidigt som möjligt är det en...

läs mer
Cykelrensning i gemensamma utrymmen

Cykelrensning i gemensamma utrymmen

I förra inlägget skrev vi om städdagar och tips för att få fler medlemmar att delta. I samband med städdagarna kan det också bli aktuellt att rensa bort övergivna cyklar eller kvarlämnade saker i förråd och vindsutrymmen. För hyresgäster finns hyreslagen som säger...

läs mer

Kategorier

Arkiv