Parkeringsplatser och förråd

P-platser

föreningens parkeringsplatserOm föreningen har parkeringsplatser eller garage bygger ni upp ett register över dessa i BoStyret. Där framgår vem som hyr vilken plats, med kontaktuppgifter. Till varje plats kopplas kontrakt och medlemmar så man har kontroll över uppsägningar och nytecknande.

 

Förråd

föreningens förrådOrdning och reda bland föreningens förråd. Få en snabb överblick av tillgängliga förråd och vilka boende de upptagna tillhör.

Förrådslistan ger styrelsen kontroll på föreningens alla förråd och vem som nyttjar dem.