Registrera föreningens nycklar och nyckelkvittenser

Nycklar – vem kommer in var?

nyckelkvittenserStyrelsen är ansvarig för att hålla ordning fastighetens nycklar. Ni måste kunna svara på vem som har tillgång till vilka nycklar och vilka lås de öppnar. En leverantör eller en styrelseledamot som till exempel behöver ha tillgång till gemensamma utrymmen får skriva på en nyckelkvittens-blankett som sedan förvaras i en pärm.

Registrera alla nyckelserier och kvitteringar

I BoStyret kan ni registrera alla nyckelserier och vilka lås de går till. Om ni även registrerar alla kvitteringar av nycklar med kontaktuppgifter är det lätt att ta reda på vem som har tillgång till nycklarna. Det sparar mycket tid och höjer säkerheten i fastigheten. Det kan även göra att ni slipper ta fram extranycklar om ni i BoStyret kan se att en nyckel inte används längre och bör lämnas tillbaka.