Tidigare har vi skrivit om städdagar och hur man kan skapa bättre sammanhållning i föreningen och tips på vad man kan göra för att fler ska delta. Den löpande skötseln av grönytor och gemensamma utrymmen är minst lika viktig som de årliga gemensamma städdagarna. När det ser rent och snyggt ut ökar trivseln i föreningen.

Sätt upp rutiner för vad som behöver skötas regelbundet och besluta om det är något som föreningen ska fixa själva eller om det ska köpas in extern hjälp. Vissa föreningar har ett rullande schema där medlemmarna har ansvar olika veckor för specifika uppgifter. Oavsett vad föreningen beslutar är det viktigt att det kommuniceras ut till medlemmarna så att alla vet vad som gäller och var ansvaret ligger.

skötsel av grönytor i föreningen