Snön smälter bort, solen tittar fram och det börjar bli dags för städdag i föreningen. Men hur ska man göra för att få så många som möjligt att hjälpa till? I denna artikel ger vi tips på hur ni kan använda städdagarna för att skapa bättre sammanhållning i föreningen och få fler att vilja vara med.

trädgårdsarbete

Deltagande på städdagarna är frivilliga och styrelsen kan inte tvinga medlemmarna att vara med. Det är inte heller lagligt att ta ut en avgift från dem som inte väljer att delta, i så fall får avgiften höjas för alla pga högre kostnader för att ta in extern hjälp för städning och trädgårdsskötsel. Fokusera i stället på att skapa så bra stämning som möjligt så att fler väljer att hjälpa till. Det är också ett bra tillfälle för styrelsen att prata med medlemmarna och höra sig för om åsikter och missnöjen.

Tips för att skapa en städdag som fler vill vara med på:

  • Skicka personliga inbjudningar i god tid så att medlemmarna hinner planera in aktiviteten.
  • Uppmana alla att meddela om de inte kan delta.
  • Utse en ansvarig som har ett schema över vad som ska göras under dagen.
  • Dela upp i olika arbetsuppgifter och låt alla välja det område de är intresserade av. Till exempel kan man skicka ut en fråga i inbjudan om vilka uppgifter som medlemmarna helst utför.
  • Se till att det finns bra redskap för att underlätta arbetet.
  • Om ni hyr en container kan ni ge medlemmarna möjlighet att slänga sina egna grovsopor under städdagen.
  • Bjud på god mat och dryck för att skapa en trevligare upplevelse och avsätt tid för att umgås så det inte bara är fokus på jobb.
  • Prata med medlemmarna under städdagen och fånga upp eventuella missnöjen eller förbättringsmöjligheter.
  • Ta med en kamera och föreviga städdagen.

(Källa: SBC)

grillning på städdag