I förra inlägget skrev vi om städdagar och tips för att få fler medlemmar att delta. I samband med städdagarna kan det också bli aktuellt att rensa bort övergivna cyklar eller kvarlämnade saker i förråd och vindsutrymmen.

För hyresgäster finns hyreslagen som säger att att egendom inte avhämtats inom tre månader efter att hyresgästen anmanats att hämta egendomen, tillfaller hyresvärden utan lösen. Om anmodan inte kan ges till hyresgästen tillfaller egendomen hyresvärden efter 6 månader. En liknande lag finns inte i bostadsrättslagen så det kan vara svårt för föreningen att veta hur kvarlämnade saker ska hanteras i bostadsrättsföreningen.

bortforsling och cykelrensning

Vad gäller för bortforsling av cyklar och kvarlämnad egendom?

Överfulla gemensamma utrymmen kan ofta bli ett problem för föreningen. Det är lätt hänt att dessa utrymmen belamras med både det ena och andra. Medlemmar kan ha flyttat och glömt bort att ta med sina saker eller avsiktligt lämnat kvar det. Som fastighetsägare får man inte ta någon annans egendom om den inte är övergiven. Men det är svårt att veta när egendomen är övergiven och det finns inte några tydliga regler för vad som gäller. Om en cykel eller annan egendom bortforslas utan ägarens tillstånd kan föreningen bli anmäld. Det är därför viktigt att vara ute i god tid innan bortforslingen sker, och ge ägarna chansen att flytta eller markera upp sina saker.

Informera i god tid

Vet man vem ägare är till egendom som ska rensas bort så meddelar man respektive person. Om ägaren är okänd lämnas meddelade på egendomen och allmänt meddelande i trappuppgång och brevlådor. I meddelandet ska framgå om medlemmar till exempel ska märka upp sina cyklar med namn, eller om det är någonting som ska flyttas inom ett visst datum om det inte tas omhand. Det ska också framgå var omhändertagen egendom kan återfås och när den senast måste hämtas av ägaren.

Lagen om hittegods

När medlemmarna har haft god tid på sig att märka upp eller flytta sin egendom kan åtgärder tas. Är ägaren okänd så kan lagen om hittegods gälla. Det innebär att föreningen får ta hand om egendomen men måste göra en anmälan till polisen. Om ägaren inte hör av sig och vill ha tillbaka sina saker inom tre månader förfaller det till föreningen. En rekommendation är att föreningen gör en förteckning över omhändertagna saker, gärna med fotografi.

Även om det finns riktlinjer att föreningen måste spara egendomen i minst tre månader så rekommenderas det att spara egendomen i upp till sex månader för att vara på den säkra sidan. Har då ingen hört av sig och vill ha tillbaka sina saker avgör föreningen om det ska slängas eller säljas. Det finns olika företag som åker och hämtar upp övergivna cyklar om föreningen själva inte vill ombesörja det. Säljs egendomen kan pengarna till exempel användas för trivselåtgärder i föreningen.