Aktuellt

Undvik bränder i jul

Mörkret och kylan i december gör att vi spenderar mer tid inomhus och tänder mer ljus. Statistiken visar att det är 40 procent ökad brandrisk i december. Levande ljus anses vara orsaken till var fjärde brand i svenska hem och är den vanligaste brandorsaken. På andra...

Nyhetsbrev till medlemmarna

En god kommunikation är A och O i en förening och det är viktigt att ha olika kanaler för att få ut information. Nyhetsbrev är ett enkelt sätt att regelbundet skicka information till medlemmarna i bostadsrättsföreningen. I BoStyret finns en ny funktion där styrelsen...

Föreningens förberedelse inför vintern

I tidigare inlägg har vi skrivit om styrelsens ansvar vid snöröjning. Nu står vi åter inför kallare årstid och vädret går inte att göra så mycket åt, däremot går det att vara förberedd så att riskerna för ras och olyckshändelser minimeras när snön är ett faktum....

Föreningens checklista för andrahandsuthyrning

Som ägare av en bostadsrätt får man inte hyra ut sin lägenhet i andrahand hur som helst utan det krävs ett godkännande från föreningen. Det spelar ingen roll om det gäller utlåning eller uthyrning av lägenheten så i lagen anges ”andrahandsupplåtelse” i...

Nyckelkvittens i brf är styrelsens ansvar

Att hålla reda på nycklar och vem som har tillträde till vilka lås kan vara ett gissel. Det är styrelsen som är ansvarig att hålla reda på vem som har vilka nycklar och tillträde till vad. Det kan till exempel vara en leverantör som behöver komma in i ett gemensamt...