Häromdagen fick vi en fråga från en medlem av BoStyret:

“Vad gör man om en brf-innehavare inte betalar avgiften?”

Här är vad som gäller:
Enligt lagen är nyttjanderätten till bostadsrätten förverkad redan en vecka efter förfallodagen om avgiften inte är betald. Om avgiften inte kommer in är det dock upp till föreningen (det vill säga föreningens styrelse) hur man vill agera.

Detta är vårt råd:

  1. Skicka påminnelse med dröjsmålsavgift.
  2. Tala med medlemmen och försök utröna vad betalningsunderlåtelsen beror på.
  3. Betalar hon/han inte ändå? Skicka ett varningsbrev med anmodan att vidta rättelse (det vill säga betala).
  4. Fortfarande ingen hyra betald? Skicka uppsägning.

Punkt 3 är inte nödvändig men viktig för att man ska ha ”mer på fötterna” om brf-innehavaren går till hyresnämnden.

Bestämmelse om förverkande av nyttjanderätten vid försenad betalning finns i 7 kap 18 § 1 st p 1 och p 1a Bostadsrättslagen.