Årsmötet är avklarat, styrelsen för kommande år är vald och det är dags att börja styrelsearbetet. Men hur ska man göra för att komma igång så bra som möjligt och vem gör vad?

Ha koll på stadgarna

För att arbetet ska ske så smidigt som möjligt är det en förutsättning att nya styrelseledamöter får chansen att sätta sig in i allting. Till att börja med är det viktigt att alla läser igenom föreningens stadgar. Stadgarna är riktlinjer och regler som satts upp för föreningen och alla beslut som fattas av styrelsen måste göras i enlighet med stadgarna.

Roller och arbetsfördelning

Se till att roller och arbetsfördelning är tydliga för att minska arbetsbelastningen. På det konstituerande mötet väljs personer till alla poster och då kan det även vara bra att förtydliga vad som ingår i arbetet och vem gör vad. 

Utbildning och kurser för styrelseledamöter

utbildning styrelseDet finns både kurser och böcker om styrelsearbete. Intresseorganisationer som HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna eller SBC ordnar regelbundet utbildningar. Kurserna är ofta öppna för alla men gratis för medlemsföreningar. Även om det skulle kosta föreningen några tusen att utbilda sin styrelse så är det väl investerade pengar att öka kompetensen. Det kan också öka intresset för att sitta i styrelsen.