Terrakottan 7 har använt BoStyret ett halvår nu och ordföranden Leonard Gustafson kan äntligen säga att föreningen nu fått ordning på vad som hänt och gjorts i huset.

”Vi fokuserade först på att hälla in alla filer som de olika ledamöterna förut haft på sina hårddiskar och i mailen. Sen skapade vi ärenden som vi daterade flera år tillbaka så vi och kommande styrelser har historiken samlad på ett ställe. Genom att koppla filer och ärenden till lägenheter i lägenhetsregistret är det nu väldigt lätt att hitta den information vi söker.”