Brf Smedjan 11 har använt BoStyret under hela 2013 och styrelsens ledamöter är väldigt positiva.

Karin, Kassör i Smedjan 11:

”Jag är en väldigt nöjd användare av BoStyret sedan ett halvår tillbaka. Det hjälper mig mycket i mitt arbete som kassör. Sedan vi började använda oss av BoStyret har vi fått en bättre översikt över våra 175 lägenheter; försäljningar, överlåtelser, förrådslistor och kontaktuppgifter till våra medlemmar.
Vi har en stor nytta av ärendemodulen. Den ser till att inget ramlar mellan stolarna längre.
Vi har genom BoStyret hittat ett enkelt sätt att kommunicera internt. Vi delar avtal, offerter och protokoll och följer upp vad som händer i ärendena.
Lägenhetsregistret gör att vi fått en bra historik på gamla skador och åtgärder. En fördel är att vi når allt från våra mobiltelefoner”