Nu är det kyligt ute. Det kanske inspirerar till lite funderingar kring hur man kan minska energikostnaderna för föreningen? Uppvärmning samt användningen av fastighetsel/hushållsel tillhör ju de största löpande kostnaderna för många föreningar, så insatser och åtgärder på det här området får stor effekt i föreningens ekonomi.

Tips för att jaga energitjuvar i fastigheten:

På http://www.hsb.se/omhsb/var-verksamhet/miljo/energi/energikoll-i-bostadsrattsforeningen hittar du en omfattande lista över områden där bostadsrättsföreningen kan göra skillnad genom att skaffa sig bättre koll på fastighetens uppvärmning, isolering, ventilation, vattenanvändning, belysning med mera. Där finns också tips om hur man kan få de boende att hjälpa till genom att till exempel rapportera till förvaltningen när rumstemperaturen avviker från det normala, släcka lamporna i gemensamma utrymmen, tvätta på rätt sätt etcetera.

En annan bra webbplats med tips är www.energiradgivningen.se som drivs gemensamt av  27 kommuner i stockholmsregionen. Under fliken lägenhet (http://energiradgivningen.se/lagenhet) hittar du filmer om hur man jagar energitjuvar och massor av användbar information om värmeförbrukning, ventilation, fastighetsel etcetera.

Gratis klimatrådgivning

Alla kommuner i Sverige har en energi – och klimatrådgivare som ger kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till hushåll, företag, organisationer och bostadsrättsföreningar. Rådgivaren kan svara på frågor om uppvärmning, renovering, energikostnader, energieffektivisering och de bidrag som finns. Om ni som förening funderar på att be om anpassade råd från er kommunala energirådgivning är det bra att förbereda sig genom att ha så mycket information om föreningen som möjligt redo, till exempel:

 • Byggår och år för eventuell ombyggnad
 • Antal uppvärmda byggnader och deras yta
 • Byggnadstyp och antal plan
 • Uppvärmningssystem
 • El- och värmekostnader – ta med de senaste räkningarna
 • Ventilationssystem
 • Energideklaration samt de åtgärder ni själva funderat på

På Energiradgivningen.se hittar du även faktablad för bostadsrättsföreningar som går att skriva ut eller ladda ner. De är sorterade i olika områden som till exempel “Spara energi i tvättstugan”, “Undercentral för fjärrvärme” och “Checklista Belysning”. Mycket praktiskt!

“Energikloka bostadsrättsföreningar berättar”

Energikloka bostadsrättsföreningar berättar är en bok som sammanfattar projektet “Energiklok bostadsrättsförening” som genomfördes av Energikontoret Regionförbundet Örebro under åren 2009 och 2010.

Mallar och annan information som togs fram i projektet och som är användbara för alla bostadsrättsföreningar hittar du på www.regionorebro.se/energikontoret

I boken finns också en smart och övergripande lista med åtta enkla steg att börja med. Här är den:

 1. Sänk rumstemperaturen. För varje grad som ni sänker värmen sparar ni 5-7 procent av värmekostnaden. Om det är ojämn temperatur i lägenheter eller rum måste man göra en injustering av värmesystemet för att få jämt inomhustemperatur.
 2. Optimera värme- och ventilationssystem så att de fungerar tillsammans.
 3. Täta fönster och dörrar men se till att det finns ventilation för en bra inomhusmiljö.
 4. Vattenbesparing har stor potential. Undersök hur mycket er förening kan spara där.
 5. Håll rätt temperatur i allmänna utrymmen, som källare och trapphus.
 6. Belysning är också lätt att spara på genom byte till ljuskällor och armaturer som drar mindre el. Jobba med information till era boende så att ni har alla med på båten.
 7. Tänk energismart när ni gör ert underhåll. Kombinera underhållet med lämpliga energiåtgärder.
 8. Värm bilarna, inte garagen, genom att använda motorvärmare och sänk temperaturen i garagen. Använd moderna motorvärmare som går på timer eller är temperaturstyrda.

Installera solpaneler på taken

Ett sätt att spara energi är att installera solpaneler på taket. För att få bättre ekonomi på en sådan installation är det lämpligt att göra det vid exempelvis byte av tak. Man ersätter då delar av ordinarie material som spån, papp och ytskikt med solpaneler. Sedan våren 2010 får bostadsrättsföreningen Promenaden i Falun både värme och tappvarmvatten från solpaneler och värmepump, en investering som mer än halverat behovet av fjärrvärme. Läs mer om deras erfarenheter i sista kapitlet i ”Energikloka bostadsrättsföreningar berättar”.