checklista förhindra otillåten andrahandsuthyrning